Vad menas egentligen med god och nära vård?

💡Det talas mycket om ”en god och nära vård”. Men vad innebär det egentligen?

Jo, i stora drag handlar det om att vården ska vara lättillgänglig, kontinuerlig och i större utsträckning utgå från patientens behov och förutsättningar.

Vidare ska patienten vara mer delaktig och det ska vara ett ökat fokus på förebyggande och hälsofrämjande vård. Det ska också finnas stöd för viss egenvård och mer vård i hemmet med hjälp av t.ex. distansmonitorering.

För att allt det här ska fungera krävs det förändringar inom hälso- och sjukvården. Den inte bara behöver, utan m å s t e utvecklas och i större utsträckning dra nytta av alla fördelar med digitalisering.

Det saknas i n t e digital potential!

Den finns redo och är i allra högsta grad en värdeull resurs och en viktig pusselbit, i omställningen för att nå målet om en god och nära vård. 

Lösningen är inte ännu ett system. Snarare färre system och system som kommunicerar sinsemellan. Med bättre användarvänlighet.

Men det viktigaste av allt är kanske det faktum att vi är många aktörer som behöver samverka, för att hälso- och sjukvården ska kunna ge både dig och mig en god och nära vård. 💙

Aktörer som vi själva, våra branschkollegor och konkurrenter, myndigheter, kommuner och regioner. Vi behövs tillsammans.

👉🏻 Nyfiken på att veta mer om hur vi står redo att förändra vården och hjälpa den att möta morgondagens utmaningar?

💬 Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Skills

Posted on

2022-12-02